Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste  

 

Rekisterinpitäjä  

TR Turvatuotteita  

39500 Ikaalinen  

Y-tunnus 2087469-6

0440 304 752  

turvatuotteita@gmail.com

 

Rekisteriasioita hoitaa 

TR Turvatuotteita asiakaspalvelu / Toni

0440 304 752  

turvatuotteita@gmail.com

 

Rekisterin nimi  

TR Turvatuotteita asiakas- ja markkinointirekisteri  

   

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus  

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuuteen, sopimussuhteeseen, rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen tai muuhun oikeutettuun perusteeseen.   

TR Turvatuotteita kerää henkilötietoja verkkokaupan asiakassuhteiden hoitamista varten, tilausten käsittelyyn, tilattujen tuotteiden perille toimittamiseen, mahdolliseen markkinointiviestintään sekä varmistaaksemme verkkosivujemme ja palvelujemme tehokkaan toiminnan ja ylläpidon. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on asiakkaan ja TR Turvatuotteita välinen sopimus.   

 

Asiakasrekisterin henkilötietoja voidaan käsitellä sopimusvelvoitteiden täyttämiseen sekä muuhun yhteydenpitoon rekisteröidyn kanssa, verkkokaupan toimintoihin liittyvään tilausten, laskutuksen, postituksen, asiakkaan yhteydenottojen, palveluin kehittämisen, raportoinnin, markkinointiviestinnän ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Liiketoiminnan suunnittelussa, verkkosivuston käyttäjäkokemuksen parantamisessa sekä tilastollisiin tarkoituksiin.   

 

Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarkoituksenmukaista yllä mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi tai lain vaatiman ajan.   

 

Tilauksen tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä asiakasrekisteriin. TR Turvatuotteita kerää tässä tapauksessa vain tarpeelliset henkilötiedot tilauksen toimittamiseksi. Tilauksen yhteydessä tai muutoin asiakas voi kuitenkin halutessaan rekisteröityä TR Turvatuotteita asiakkaaksi, jolloin asiakas hyväksyy henkilötietojensa liittämisen TR Turvatuotteita asiakasrekisteriin. Tämä helpottaa asiakkaan tilausten tekemistä jatkossa ja mahdollistaa sen, että asiakas näkee omalla asiakastilillään rekisteröitymisen jälkeen tekemänsä tilaukset sekä pystyy itse muokkaamaan henkilötietojaan. Rekisteröitynyt käyttäjä vastaa hänen antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Käyttäjä vastaa myös henkilökohtaisen käyttäjätunnuksensa ja salasanansa käytöstä ja säilytyksestä.  

   

Rekisterin tietosisältö  

Rekisteröidystä tallennetaan   

Etunimi   

Sukunimi  

Osoitetiedot (Katuosoite, postinumero, paikkakunta)  

Puhelinnumero  

Sähköpostiosoite  

Käyttäjätunnus ja salasana  

Asiakkaan tilaustiedot:(päivämäärä, tilauksen tuotesisältö, toimitustiedot, postin seuranta, maksuntieto sekä asiakkaan mahdolliset kirjoittamat viestit/tiedustelut)  

Asiakkaan antama lupa markkinointiviestintään  

Yritysasiakkailta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus sekä laskutustiedot  

  

Rekisterinpitäjä voi verkkosivustollaan kerätä palveluiden käytöstä tietoa evästeillä. 

  

Säännönmukaiset tietolähteet  

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. Asiakkaan tekemän tilauksen ja/tai rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakkaan uudelleen kirjautumisen yhteydessä ja asiakkaan tehdessä ostoksia verkkokaupassa.   

  

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle  

Luovutamme tietoja muille kolmansille osapuolille lain velvoittamina, verkkokaupan toiminnan kannalta perusteltua käyttötarkoitusta varten sekä logistiikka- ja maksupalveluyhteistyökumppaneille verkkokaupan toiminnan mahdollistamiseksi (maksun välittäjälle jonka kautta tilaus on maksettu, kuljetusyritykselle joka toimittaa tilauksen, tietojärjestelmien ylläpitäjälle ja tilitoimistolle kirjanpitoa varten). Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  

Asiakkaalle toimitetaan tilausvahvistus, jossa on asiakkaan sekä toimitukseen liittyvät tiedot, paperille tulostettuna tilauksen tuotteiden mukana sekä sähköpostitse. Pakettiin kiinnitetään tulostettu osoitekortti, jossa on asiakkaan tiedot paketin perille saamiseksi.  

Maksujen käsittelyssä voidaan käyttää ulkopolista palveluntarjoajaa, jolloin asiakas ohjataan tällaisen kolmannen osapuolen verkkosivustolle. Sivustoon sovelletaan kyseisen palveluntarjoajan ehtoja. TR Turvatuotteita ei koskaan pyydä eikä tallenna asiakkaittemme pankkiyhteystietoja, luottokorttitietoja eikä henkilötunnuksia. Kaikkia maksutietoja käsittelevät valtuutetut ulkopuoliset maksupalvelujen tarjoajat.   

TR Turvatuotteita ei myy, vuokraa tai luovuta muulla tavoin henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle tästä tietosuojaselosteesta poikkeavalla tavalla.  

   

Rekisterin suojauksen periaatteet  

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu teknisillä suojausmenetelmillä. Asiakastiedot ovat sähköisessä muodossa järjestelmissä, johon on pääsy vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisteriä käyttää ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.    

  

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista  

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä, oikeus saada tietonsa poistetuksi ilmoittamalla siitä TR Turvatuotteita sekä oikeus valituksen tekemiseen valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tai peruuttaa antamansa lupa tietojensa käyttäminen markkinointiviestintään. Rekisteröidyn pyyntö, suostumuksen peruutus tai kielto osoitetaan TR Turvatuotteita kirjallisena ja allekirjoitettuna.  

 

Sivustoillamme käytetään evästeitä (cookies) asiakkaan käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Voit estää evästeiden tallentumisen muuttamalla selaimesi asetuksia.

Jatka